Mestalogo

Mesta leverer solid 3. Kvartal. Annonserer også endringer i forretningsområder.

Mesta ligger an til å levere et driftsresultat på MNOK 106 (estimat) for årets tre første kvartaler. Vi skal 10 år tilbake i tid før Mesta kunne vise til et driftsresultat på samme nivå. [1]

På tross av et krevende år med pandemi og en betydelig omstilling av selskapet, vil Mesta levere et sterkt 3. kvartal. Ledelsen i selskapet har tatt en rekke viktige grep for å snu de negative resultatene selskapet har slitt med over mange år.

– Mesta er i drivende utvikling, og selskapet har gjennomgått omfattende endringer det siste året. Vi har gått fra regionale til landsdekkende forretningsområder, organisasjonen er vesentlig forenklet og det er gjennomført store kostnadsreduksjoner i stab og støttefunksjoner. Toppledergruppen er mangfoldig sammensatt, med bred representasjon fra forskjellige bransjer, sier CEO, Marianne B. Røren.

Samtidig som hun er svært tilfreds med resultatene som viser at Mesta er godt i gang med å omstille seg til et lønnsomt og bærekraftig selskap, forteller Røren at ledelse og ansatte er fokusert på å akselerere den positive utviklingen.

– Vi fortsetter arbeidet med å modernisere Mesta. Vi tar i bruk digitale løsninger og agile arbeidsmetoder for å bli et stadig mer lettbent selskap. Vi har endringsvilje og vi står ikke stille, sier hun engasjert.

Fra fire til tre forretningsområder

Mesta melder at konsernstrukturen ytterligere forenkles ved å samle all ordinær og spesialisert anleggsvirksomhet under ett forretningsområde.  Den nye enheten Mesta Anlegg og Spesialproduksjon skal ledes av direktør Kjell A. Næss.

Dette grepet gir oss en enklere struktur og større konkurransekraft i møte med kunder og samarbeidspartnere.  Nye Anlegg og Spesialproduksjon får en helhetlig tjenesteportefølje, med svært solide fagmiljøer. Det nye forretningsområdet dekker hele spekteret fra svært spesialiserte leveranser til komplekse, tverrfaglige prosjekter. Det vil kundene til Mesta få glede av, sier Røren.


[1] Kilde: Mesta Årsrapport 2012-2019, EBIT eksl. gevinst ved salg av eiendommer og ekstraordinære poster.