Illustrasjonsfoto

Mesta leverer i krisetid

Etter første halvår har Mesta levert et godt resultat til tross for utfordringer i forbindelse med COVID19.

Mesta oppnådde et driftsresultat på NOK 65 millioner for første halvår 2020, noe som er NOK 27 millioner bedre enn første halvår i fjor. Omsetningen har økt med to prosent til NOK 2,2 milliarder. Det gir en driftsmargin på 2,9 prosent, opp fra 1,8 prosent i forrige periode.

Marianne Bergmann Røren
CEO i Mesta, Marianne Bergmann Røren

– Gitt at mye arbeid stoppet opp og selskapet fra midten av mars måtte endre på mange oppgaver som følge av COVID-19, er det et godt resultat, sier CEO Marianne Bergmann Røren.

Mesta fikk raskt satt en effektiv krisestab som kartla hva COVID-19-nedstengingen ville kunne innebære. Det gjorde at selskapet kunne snu seg rundt og tilpasse seg den nye virkeligheten på en best mulig måte.

Nye kontrakter

Mesta har hatt et godt første halvår, også med tanke på å sikre tilfang av nye kontrakter.

– Mesta har en høyere kvalitet på ordreboken nå enn vi hadde ved inngangen til 2020. Det er betryggende å se hvordan flinke folk i Mesta har klart å sikre mer lønnsomt arbeid for fremtiden i en krevende korona-tid, sier Røren og fortsetter:

– Når dette er sagt, ligger det noen utfordringer foran oss og bygg- og anleggsbransjen generelt. Særlig innenfor anleggsområdet ser vi at det er mangel på jobber og forutsigbarhet. Vi vet enda ikke helt hvor utfordrende de kommende måneder og kvartaler blir, men vi er forberedt på en periode med noe mindre aktivitet.

Arbeid må igangsettes

Mesta har hatt an aktiv dialog med politikere og beslutningstakere for å tydeliggjøre hvor viktig det er å sette i gang mer arbeid innen bygg og anlegg.

– Vi har vært tydelige på at Mesta og bransjen generelt ser på kommende høst og vinter med bekymring. Det er på høy tid at politikere og andre beslutningstakere forstår alvoret i situasjonen og fremskynder en lang liste av anleggsoppgaver som allerede er på etterskudd og skulle vært igangsatt, sier Røren.

– Uansett ser vi nå frem mot en god og velfortjent sommerferie. Til tross for alle utfordringer er Mesta-skuten godt skrudd sammen og finansielt velfundert, noe som gjør meg trygg på at vi sammen vil komme oss godt igjennom den nære og den litt mer fjerne fremtiden, avslutter hun.