Etiske retnings­linjer

Mesta har etiske retningslinjer som uttrykker skikk og bruk i møte med kunder, leverandører, kolleger og øvrige omgivelser. Retningslinjene skal hjelpe oss til å gjøre de rette valgene når vi som selskap eller som enkeltmedarbeidere står overfor etiske dilemmaer.