Startskudd for gjengen som skal ha ansvar på Oslo lufthavn

Startskudd for grønn vinterdrift på Oslo Lufthavn

I dag starter Mesta sin vinterdriftskontrakt på Oslo Lufthavn, Gardermoen. Det markerer starten på tidenes mest miljøvennlige vinterdrift i Mestas historie.

Startskudd går nå for den grønne vinterdriften på Oslo lufthavn Gardermoen, og det er Mestas som skal ha ansvaret. Elin Vigrestad, prosjektsjef for region Sør-øst fra drift og vedlikehold i Mesta, er stolt over miljøprofilen de har fått til.

Startskudd for miljøprofil

– Jeg er stolt av miljøprofilen til Mesta.  Klima og miljø ble vektet i Avinors kontraktstildeling, særlig fokus ble knyttet til maskinparken i prosjektet, sier Elin Vigrestad, prosjektsjef for region Sør-øst fra drift og vedlikehold i Mesta. Mestas bidrag til vinterdriften av Oslo lufthavn vil ikke gi et større miljøavtrykk en høyst nødvendig med dagens teknologi og muligheter

Helt konkret kan hun fortelle at alle maskiner er av nyeste årsmodell. Lastebiler og hjullastere har Euro 6/Steg 4, og biodiesel er fortrukket drivstoff. Personbiler – til forflytning av mannskap – er elektriske.

«alle maskiner er av nyeste årsmodell»

– For Avinor er bærebjelken sikker og stabil luftfart. Samtidig er fokuset på miljø og bærekraft i luftfarten sterkt økende, og Avinor har som mål å være ledende på grønne løsninger. Vi er svært tilfredse med at Mesta er klare for vinterdrift på Oslo lufthavn, og ser frem mot et godt samarbeid, basert på sikre og miljøvennlige driftskonsepter og maskinpark, sier Ole Petter Storstad, direktør flysidedrift ved Oslo lufthavn.

Reisevirksomheten tar seg opp

I et normalår er det nærmere 30 millioner reisende til og fra Oslo lufthavn. Etter et år preget av nedstengning, ventes det at reisevirksomheten tar seg gradvis opp gjennom vinteren.
– Mesta sitt samfunnsoppdrag – få folk fram – passer som hånd i hanske med Avinors mål om åpen hovedflyplass uansett vær og føre. Et kompetent mannskap og gode maskiner gjør oss klare til oppdraget. Nå kan vinteren bare komme, sier Vigrestad og hennes team på Gardermoen.

Kontrakten har en verdi på 320 millioner kroner og en varighet på 8 år inkludert opsjoner. Mesta stiller med et mannskap på 130 personer første driftsår.

«få folk fram»