Grunnarbeider 

Veianlegg


Sjøanlegg


Jernbane


Grunnarbeider


Vann og avløp


Energi og småkraftverk


Mesta anlegg er eksperter på grunnarbeid og grunnforhold. Vi har lang erfaring med bygging av veier og plasser, tomtearbeider, masseflytting, vann og avløp og infrastruktur. 

Grunnarbeidet er avgjørende for at det ferdige produktet skal bli best mulig, nærmest uansett hva slags anlegg det er snakk om. Mesta Anlegg bistår med alt fra geotekniske undersøkelser til massetransport, og ikke minst grunnarbeider som en del av større anleggsprosjekter som involverer flere fag og prosesser.

Grunnboring og grunnundersøkelser 

Mesta utfører grunnboring og grunnundersøkelser med bred datainnsamling over hele landet. Med egne borerigger kan vi gjennomføre alle typer boringer, inkludert ODEX-boring. I samarbeid med rådgivende ingeniør leverer vi datarapporter, og geotekniske vurderinger og beregninger, etter oppdragsgivers ønske og behov.  

Les mer om grunnboring og grunnundersøkelser

Tjenester 

 • Kommunalinfrastruktur. 
 • Sentrumsoppgraderinger 
 • Vann- og avløpsanlegg 
 • Turistveiprosjekter 
 • Grunnarbeid ifm tunneloppgraderinger
 • Grunnarbeid ifm konstruksjoner. 
 • Opparbeiding av industritomter 
 • Rassikringsprosjekter 
 • Sprenging 
 • Masseflytting 

Referanseprosjekter 

Vi har i den senere tid utført mange oppdrag innenfor dette segmentet for ulike kunder.  Et par forholdsvis ferske prosjekter inkluderer:

 • Nasjonale turistveier: Allmannajuvet og Vøringsfossen, SVV 
 • Sentrumsoppgradering Sande sentrum, Gaular kommune r

Kontakt oss 

Prosjektsjef Bjørn Inge falling
E-post: bjorn-inge.falling@mesta.no
Tlf:
907 04 921