Vedlike­hold og rehabilite­ring av bru

Mesta har solid kompetanse innen vedlikehold og rehabilitering av bru, og håndterer alle typer arbeid på stål-, tre- og betongbruer.

I enheten for spesialproduksjon har vi ekspertise til å gjennomføre et stort spekter av bruvedlikehold- og rehabilitering. Vi utfører blant annet inspeksjoner for å avdekke problemer og utbedre eventuelle skader. Vi har også spesialutstyr og -kompetanse til å gjøre overflatebehandling, rehabilitering, vask og utbedringer på bruer.

Under er en oversikt over hva vi kan hjelpe deg med innen vedlikehold og rehabilitering av bru.

Inspeksjon

Det er en krevende oppgave å inspisere bruer. Mesta sørger for at jobben utføres på en sikker måte.

Underbrulift

Mesta sine underbrulifter brukes til alt arbeid som foregår under bruene. Da unngår man krevende stillasbygging.

Rehabilitering

Et stykke ut i bruens levetid oppstår det gjerne behov for utbedringer utover det regelmessige vedlikeholdet. Mesta utfører alle typer rehabilitering av bruer.

Overflatebehandling

Ulike materialer trenger ulik overflatebehandling. Mesta sine eksperter vet hva som kreves for at brua skal være sikker og ha lang levetid. Vi utfører blant annet sandblåsing, maling korrosjonsbehandling og membranarbeider.

Betongrehabilitering

Mesta utfører betongrehabiliteringsarbeid som tørrsprøyting, vannmeisling og korrosjonsbehandling.

Brufuger og -terskler

Vi utfører utbedring av alle typer brufuger, både Tarco, Cipec og mykasfalt.

Vask

Bruer må også vaskes. Mesta har utstyret til å gjøre bruvask på en effektiv måte, og vi bruker utstyr som er tilpasset oppdragene. Bruvask inkluderer blant annet vask, generelt renhold og spyling av stålkonstruksjoner.

Rekkverk

Mesta har lang erfaring og kompetanse innen utbedring, rehabilitering og nymontering av brurekkverk.