Stålprodukter

Anlegg


Tunnelsikring


Fjellsikring


Rekkverk


Betong


Vedlikehold og rehabilitering av bru


Vedlikehold og rehabilitering av kai


Energi og småkraftverk


Stålprodukter


Norske myndigheter stiller strenge krav til arbeid med stål. Mestas sertifiserte verksteder produserer godkjente stålprodukter og moduler til fergekai, stålhaller, rasoverbygg og andre konstruksjoner.

Mesta bygger blant annet rasoverbygg i stål langs jernbane, i tillegg til andre stålbygg og konstruksjoner. Våre verksteder er sertifisert i utførelsesklasse tre, og kan utstede CE-sertifikater for alle lastbærende stålkonstruksjoner. Mestas verksteder er sertifisert i utførelsesklasse to, EXC 2, iht. NS-EN 1090-2.

Rasoverbygg

For å ivareta sikkerheten langs norske veier og jernbanespor brukes rasoverbygg i stål. Mesta leverer stålkonstruksjoner tilpasset dine behov.

Stålbygg

Våre sertifiserte verksteder leverer haller og andre bygg som bygges i stål.

Heisesystemer til fergekai

Mestas stålverksteder er eksperter på stålprodukter til fergekai, og leverer blant annet heisesystemer.