Vedlike­hold og rehabilite­ring av kai

Anlegg


Tunnelsikring


Fjellsikring


Rekkverk


Betong


Vedlikehold og rehabilitering av bru


Vedlikehold og rehabilitering av kai


Energi og småkraftverk


Stålprodukter


Kaier er helt nødvendig for å holde trafikken i gang i stor deler av landet. Mesta har gjennom mange år vedlikeholdt og reparert kaier, særlig på Vestlandet og i Midt-Norge.

Vi er godkjent i henhold til kravene om CE-merking for lastbærende stålkonstruksjoner NS – EN 1090.

Under er en oversikt over noe av det vi kan hjelpe deg med innen vedlikehold og rehabilitering av kai.

 

Vedlikehold av kai

For at fergekaier skal kunne holde åpent og være trygge for både båter, personer og trafikanter må de vedlikeholdes. Våre fagfolk vet hva som kreves og sørger for at jobben blir utført på en sikker og grundig måte.

Rehabilitering av kai

Mesta utfører større rehabiliteringsarbeider innen betong og stål, utvidelser og nybygg.

Hydrauliske og mekaniske systemer

Vi kan utføre fullstendige sjekker og vedlikehold av hydrauliske og mekaniske systemer på kaianlegg.

Peling/pæling

Pæler nyttes ofte til fundamentering av kaianlegg. Mesta har kompetansen til å utføre arbeidet.