Betong

Anlegg


Tunnelsikring


Fjellsikring


Rekkverk


Betong


Vedlikehold og rehabilitering av bru


Vedlikehold og rehabilitering av kai


Energi og småkraftverk


Stålprodukter


Våre fagfolk er eksperter på betongarbeider. Vi har utstyret og kompetansen til å utføre flere typer betongarbeider effektivt og sikkert.

Vår enhet for spesialproduksjon bygger alt fra betongtunneler og rasoverbygg, til kaier, bruer, og andre typer betongkonstruksjoner. Vi har egne forskalingssnekkere og jernbindere, som gjennom mange år har utført kompliserte og utfordrende konstruksjoner, spesielt på tunnelportaler.

Under er en oversikt over noen av oppdragene vi gjør innen betongarbeid.

Tunnel og rasoverbygg

Vi bygger betongtunneler og rasoverbygg.

Tunnelportaler

Vi har lang erfaring med å bygge tunnelportaler, og kan utføre kompliserte betongarbeider.

Kulvert

Mesta bygger kulverter under vei og jernbane.

Bru

Vi har kompetanse både på spennarmerte og slakkarmerte betongbruer.

Kai

Sammen med våre dyktige fagfolk på kai kan Mesta bygge nye betongkaier, utvide eksisterende kaier og rehabilitere gamle kaianlegg.

Støttemurer

Store støttemurer stiller store krav til utførelsen av betongarbeidet. Mesta har utstyret og kompetansen til å utføre slike oppdrag effektivt og sikkert.

Småkraft

Med bred erfaring fra alle typer anleggsarbeid er Mesta en god partner for energibransjen ved nybygg, ombygging eller rehabilitering av kraftverk.

Sprøytebetong

Mesta utfører også arbeider med sprøytebetong.