Tunnelsikring

Mesta er eksperter på tunnelsikring. Vi har det nødvendige utstyret og kompetansen til å utføre alle typer oppdrag på området.

Norge er et av landene i verden med flest tunneler på veinettet. Mange steder, spesielt på Vestlandet, er tunneler helt nødvendig for sikker ferdsel.

Mestas lange erfaring med å sikre fjell og tunneler har gjort oss ledende innen tunnelsikring. I dag er vi en de største aktørene i Norge på feltet. Vi har skinnegående utstyr og spesialkraner for å kunne utføre jobber på steder som er utilgjengelig for de fleste.

I 2019 ble Norge pliktig til å oppfylle kravene i tunnelsikkerhetsforskriften, som er basert på EUs tunneldirektiv. For å sikre at norske tunneler tilfredsstiller disse kravene, blir det gjennomført større sikringsarbeider over hele landet.

Vi utfører tunnelsikring og vann- og frostsikring i både eldre og nye tunneler. Under er noen av tjenestene vi kan bistå med.

Tunnelsikring

Tunnelsikring utføres ved manuelt arbeid med spett, kalt spettrensk. For å sikre fjellet bruker vi bolter, nett, sprøytebetong og armerte sprøytebetongbuer. Ved spesielt dårlige bergforhold bruker vi betongutstøpning.

Vannsikring og frostsikring

Vi utfører vann- og frostsikring ved å montere PE-skummatter, også kalt Polyetylenmatter, i tunnelen. Mattene er laget av materialet polyetylen, som er det mest brukte isolasjonsmateriale i norske veitunneler. Mattene sørger for at vannet dreneres, samtidig som de isolerer og hindrer vann fra å fryse. For å brannsikre skummet i mattene blir de dekket med et tykt lag sprøytebetong.

Injeksjon av tunnel

Injeksjon brukes for å stabilisere bergmassen, men er først og fremst en form for vannsikring. Ved hjelp av injeksjon hindres eller reduseres vanninntrenging i tunnelrommet. Når tunnelen vannsikres, blir vannet avskjermet og ledet til grøft og drenslag. Det gjør at vannet dreneres vekk fra sålen.

Inspeksjon av tunnel

Vi utfører inspeksjoner av tunneler, og kan anbefale tiltak og løsninger.

Tunnelrehabilitering og -oppgradering

Mesta er totalleverandør av oppgradering og rehabilitering av tunnel. Vi leverer alt fra komplette styringssystemer og elektrotekniske anlegg, til tunnelsikring, portaler og nybygg. I tillegg har Mesta et dyktig fagmiljø innen tunnelvask- og kviting.